TOTALT KLARERINGSSALG: OPPTIL 65% RABATT | GRATIS FRAKT TIL NORGE

Angrerett

* Vennligst send alltid returer til følgende adresse *
VDS Fulfillment / Alaiko
Siemensstraße 14
37412 Herzberg am Harz
Germany
For en tilbakekalling, vær oppmerksom på følgende betingelser:
Forbrukere har rett til angrerett i henhold til følgende bestemmelser, der en forbruker er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som i hovedsak verken kan tilskrives deres kommersielle eller selvstendige yrkesaktivitet:

A. Avbestillingsregler

angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen 30 dager uten å oppgi noen grunn.

Angrefristen er 30 dager fra den dagen du eller en tredjepart navngitt av deg som ikke er transportør tok de siste varene i besittelse.

For å utøve angreretten må du sende oss (Radzuweit Industries GmbH, Falkenkamp 21, 22846 Norderstedt, Tyskland, Tlf.: 017643699691, e-post: Info@kuechenkompane.de) en tydelig erklæring (f. e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte prøveanfallsskjema til dette, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

Konsekvenser av tilbakekall

Hvis du hever denne kontrakten, har vi betalt deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnadene som følger av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss har), umiddelbart og senest innen fjorten dager fra dagen da vi mottok meldingen om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt varene tilbake eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer tidligere.

Du har returnert varene til oss eller til oss uten unødig opphold og i alle fall senest fjorten dager fra den dagen du informerte oss om kanselleringen av denne kontrakten

VDS Fulfillment / Alaiko
Siemensstraße 14
37412 Herzberg am Harz
Germany

skal returneres eller overleveres. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på fjorten dager er utløpt.

Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Generell informasjon

1) Vennligst unngå skade og forurensning av varene. Vennligst send varene tilbake til oss i originalemballasjen med alt tilbehør og med alle emballasjekomponenter. Bruk om nødvendig beskyttende ytre emballasje. Hvis du ikke lenger har originalemballasjen, bruk egnet emballasje for å sikre tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader.
2) Vennligst ikke send varene tilbake til oss frakt hente.
3) Vær oppmerksom på at de ovennevnte tallene 1-2 ikke er en forutsetning for effektiv utøvelse av angreretten.

B. Uttaksskjema

Hvis du ønsker å heve kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.

På:

VDS Fulfillment / Alaiko
Siemensstraße 14
37412 Herzberg am Harz
Germany

E-post: Info@kuechenkompane.de

Jeg/vi (*) hever herved kontrakten inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)/levering av følgende tjeneste (*)

__________________________________________________

__________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / mottatt den (*) __________________

______________________________________________________
Navn på forbruker(e)

______________________________________________________
Adresse til forbruker(e)

______________________________________________________
Signatur av forbruker(e) (bare hvis meldingen er på papir)

__________________________
Dato

(*) Stryk det som ikke er aktuelt

© 2005-2020 IT-advokatfirmaet Keller-Stoltenhoff, Keller
Gratis og rask levering
15 000+ kunder
Tilbakebetalings -garanti
Premium materialer